privacy verklaring

 

In aanvulling op de privacy verklaring van de Vereniging Humanitas krijgt u op deze pagina inzicht in welke gegevens we verzamelen voor het Humanitas Kinderkamp Zeeland en waarom we ze verzamelen.

Doel en achtergrond gegevensverwerking

Als u een webformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen. Van deelnemers en vrijwilligers voor ons project verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de relatie.

In onderstaande overzichten staat welke gegevens wij verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, waar we deze gegevens opslaan, wie mogelijk inzage heeft en hoe lang we deze gegevens bewaren.

De door u verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door u beoogde relatie met ons en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben. We houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en promotie van de kindervakantieweek. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens worden enkel verstrekt aan individuele vrijwilligers/medewerkers op basis van need-to-know voor de uitvoering van de activiteit/relatie.

Beveiliging

De gegevens die u invult op een webformulier worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL).

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Facebook

Op deze website zijn knoppen opgenomen van Facebook als onderdeel van de site. Via deze knoppen worden geen cookies van Facebook geplaatst.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van u verwerken, dan heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden geïnformeerd over onze activiteiten door het sturen van een e-mail naar info@humanitaskinderkamp.nl.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inhoud van onze site of hoe we met gegevens omgaan? Stuur een e-mail naar: info@humanitaskinderkamp.nl.