incidenten beheersen

+Wat zijn de contactgegevens van de huisarts en HAP?

Gezondheidscentrum Arnemed
Prins Bernhardstraat 2, 4341 EZ Arnemuiden
Tel: 0118-601308
Tel: 0118-603030 (spoedgevallen overdag)

 • De praktijk is dagelijks geopend van 8.00 tot 12.00 & van 13.00 tot 18.00 uur.
 • Tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur zijn ze alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
 • Spreekuur op afspraak, tot 12:00 bellen. arnemedi.nl

Huisartsenpraktijk Veere (aan de Veerse kant)
Markt 36, 4351 AH Veere
Tel: 0118-501271 (ook 24/7 spoed)
Tel: 0118-501666 (extra spoednummer)

Buiten kantoortijden:
Huisartsenpost de Bevelanden (HAP)
’s Gravenpolderseweg 114b, 4462 RA Goes
Tel: 0900-1785
https://www.zhco.nl/huisartsenpost/locatie-de-bevelanden/
Huisartsenpost Walcheren (HAP)
Krooneveldweg, 4332 XM Middelburg (naast N57 – afslag Veersche Poort)
Tel: 0900-1985
https://www.zhco.nl/huisartsenpost/locatie-walcheren/

+Wat zijn de contactgegevens van de tandarts?

(Bel je eigen tandarts om te horen bij wie je moet zijn als je op Walcheren woont.)

Tandarts Middelburg (onze kant van het kanaal): De Vervulling
Roozenburglaan 14, 4337 JH Middelburg
Tel: 0118-628420

 • maandag t/m donderdag  08:15-12:30 & 13:15-16:30, vrijdag 08:15-12:00

Tandarts Veere: Praktijk De Stigter
Van Borselelaan 38, 4351 NP Veere
Tel: 0118-501830

 • ’s avonds van maandag t/m donderdag van 18.00 tot 8.00 uur telefoonnummer 06-30496914.
 • In het weekend: van vrijdag 8.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur de weekenddienst: tandartswalcheren.nl

+Wat is het nummer van de kamptelefoon?

De kamptelefoon wordt voorafgaande kamp beheert door de coördinator inschrijvingen. Tijdens de kampweek zal de telefoon vaak in de tent van de kookstaf zijn of bij de weekcoördinator.
Het nummer is: 06-1982 1010
+Er is een calamiteit en er moet geëvacueerd worden. Waar staat het evacucatieplan?

Download het evacuatieplan hier
+Er is een kind vermist. Waar staat het vermissingsprotocol?

Blijf rustig. Informeer eerst jouw (week)coördinator!
Die gaat volgens het vermissingsprotocol handelen. Download het vermissingsprotocol hier
+Wat moet ik doen bij een tekenbeet?

Geen paniek, maar ook op kamp is de teek aanwezig op en om het kampterrein (in gras en bomen). Als je een teek hebt of ontdekt bij een kind en je hebt hier geen ervaring mee, ga dan niet zelf proberen de teek te verwijderen!

Gebruik nooit alcohol & overleg even met een EHBO-er. Die kan dan de teek verwijderen met een tekentang of besluiten om met persoon inclusief teek naar de huisarts te gaan.

Wanneer een teek niet goed verwijderd wordt, kan dit gevolgen hebben. Om goede behandeling bij eventuele ziekte van Lyme besmetting mogelijk te maken, moet altijd door de coördinator aan de ouders/verzorgers doorgegeven worden wanneer en waar de teek gebeten heeft. Symptomen van de ziekte kunnen pas weken/jaren later zichtbaar worden. Dus ook melden als het kind de teek zelf verwijderd heeft.

Bekijk ook de instructie voor herkennen, verwijderen en voorkomen van tekenbeten.

Start de 1e zaterdag met een luizencontrole en vergeet gedurende de kampweek de teken- & bereklauwcontrole niet!

Vergeet niet om een incidentformulier in te vullen en een foto toe te voegen! Lees ook de vraag Wanneer moet ik een incidentformulier invullen?
Je kunt het incidentformulier invullen via: https://www.humanitaskinderkamp.nl/incident

+Wanneer moet ik een incidentformulier invullen?

Bij elke ongewone situatie moet jij of jouw coördinator een incidentformulier invullen. Dit geldt voor situaties waarbij een kind en/of vrijwilliger en/of derde bij betrokken is. Veel voorkomende ongewone situaties zijn:

 • geen of verkeerde medicatie ingenomen
 • langdurig vasthouden van een kind
 • staande houding/arrestatie
 • schade aan goederen
 • brandwond
 • flauwte
 • insectenbeet
 • intimiteit (ongewenst)
 • kneuzing
 • onderkoeling
 • oververhitting
 • oogletsel
 • oorletsel
 • schaafwond
 • snijwond
 • vergiftiging
 • verrekking
 • verstuiking

Hanteer bij de letselgevallen als criterium alle situaties waarbij een ehbo-er of arts betrokken was. Een muggenbeet is geen incident, maar een bijensteek met een heftige allergische reactie wel. Een papercut is geen incident, maar een snee van een schaar of mes wel.
Vasthouden tijdens stoeien is geen incident, maar vasthouden als middel om een geschil te beheersen is wel een incident.
Verbrand zijn van de zon is geen incident, maar van vuur of kokend water wel. (Zonnesteek is wel een incident).

Je kunt het incidentformulier invullen via: https://www.humanitaskinderkamp.nl/incident

Bekijk de presentatie over het incidentformulier hier

Bekijk ook de trainingsvideo 2020 over incidenten hier

Vergeet niet om een foto toe te voegen in het incidentformulier!

Voorbereiding kamp

+Waar kan ik de 3 basisinstructies van het trainingsweekend vinden?

De 3 basisinstructies voor het trainingsweekend (2020) zijn als filmpje terug te kijken.
Zorg dat je de inhoud van de filmpjes goed tot je hebt genomen!

 • Bekijk de trailer hier
 • Bekijk de introductievideo hier
 1. Bekijk  de trainingsvideo over risico inventarisatie hier
 2. Bekijk de trainingsvideo over incidenten hier
 3. Bekijk ook de trainingsvideo 2020 over afstand en nabijheid hier

Lees ook de vraag Wat en wanneer een risico inventarisatie (RIE)?
Lees ook de vraag Wanneer moet ik een incidentformulier invullen?
Lees ook de vraag Afstand en nabijheid: wat is dat?

+Waar kan ik de formats voor een programmadag vinden?

Download hier een bestand (.docx) voor 1 kampdag.
Download hier een bestand (.docx) voor de uitleg van de activiteiten.
Download hier een voorbeeld (.pdf) van een ingevuld weekprogramma.
Download hier een voorbeeld (.pdf) van een ingevulde uitleg van activiteiten.
+Wat is het nut van een uitleg van een programmaonderdeel?

 • De uitwerking gaat helpen om een beter inzicht te krijgen in de benodigde materialen en ondersteuning.
 • De uitwerking gaat helpen om een beter inzicht te krijgen wat we nog moeten lenen, gesponsord krijgen, aanschaffen.
 • De uitwerking gaat helpen om beter te zien wat de verschillende subkampen bedenken (lees: leren van elkaar)
 • De uitwerking gaat de TD/KS helpen bij het beter kunnen opzetten/begeleiden van de bedachte activiteit.
 • De uitwerking gaat helpen bij het goed uitvoeren van de bedachte activiteit, indien de bedenker verhinderd is om zelf de uitleg te doen.
 • De uitwerking gaat helpen bij het opstellen van de risico inventarisaties.
 • Kortom: de uitwerking gaat helpen bij het nog leuker maken van de vakantieweek voor de kinderen!!!

(en terloops maken we met elkaar een verzameling van de activiteiten die we komende jaren kunnen raadplegen. sommige activiteiten kunnen we ook op de vernieuwde website zodat de kinderen na de vakantieweek zelf kunnen blijven spelen).

+Waar moet een uitleg van een programmaonderdeel aan voldoen?

 • De uitleg moet zodanig zijn dat een ander teamlid de activiteit kan uitvoeren
 • De uitleg moet zodanig zijn dat iemand anders (bijvoorbeeld TD-er) de activiteit kan klaarzetten
 • De uitleg bevat exact de benodigdheden. (niet iets vaags als: knutselspullen, maar 6x scharen, 12 kwasten, enz. > hoe concreter hoe beter)
 • Voeg een plaatje toe van de veldindeling als dit woordelijk lastig te beschrijven is
 • Moet een TD/KS-er iets klaarzetten of moet er actief door de TD/KS-er meegeholpen worden bij de uitvoering. Geef aan wat er dan verwacht wordt van de TD/KS-er!
 • Geef bij Budget gecheckt aan of er budget nodig is (dan: ja), geen budget nodig is (dan: n.v.t.), budget niet gecheckt (dan: nee)
 • Geef bij Contract gecheckt aan of er een contract is (dan: ja), geen contract is (dan: n.v.t.), contract niet gecheckt (dan: nee)
 • Geef bij RIE gemaakt aan of er een risico inventarisatieformulier is ingevuld (dan: ja), geen RIE nodig is (dan: n.v.t.), nog geen RIE is gemaakt (dan: nee)
 • Vul bij Actie uit RIE in welke acties moeten worden uitgevoerd voorafgaande de activiteit. b.v. Controleer terrein op kuilen en scherpe voorwerpen. Of Deel veiligheidshesjes uit en geef instructies over indeling fietsgroep. Als er geen actie is, vul dan in: n.v.t.

+Wat en wanneer een risico inventarisatie (RIE)?

Risico inventarisatie (en evaluatie) wordt gedaan om risico’s in te schatten en waar nodig beheersmaatregelen te treffen. Een risico inventarisatie doe je voorafgaande de uitvoering van een activiteit, vervoer, bereiding eten, overnachting, gebruik terrein en accommodatie. De evaluatie doe je achteraf met als doel om toekomstige situaties beter voor te bereiden.

Het doel van een RIE is niet het schrijven om te schrijven, maar om als team samen bewust te worden van de risico’s en ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaat erom dat de risico’s voldoende beschreven worden en er passende beheersmaatregelen getroffen worden en dat er zorgvuldig gehandeld wordt. Bij het bedenken en uitwerken van een activiteit speel je denkbeeldig het filmpje van de uitvoering van de activiteit (en transport daarnaar toe) af. Zo kan een spannend spel in een bos met berenklauwen tot onnodige risico’s leiden. Een zeepbaan over een veld met scherpe voorwerpen is ook niet verstandig. Door vooraf na te denken of de locatie of beschikbare begeleiding voldoende is zou kunnen leiden dat het veld eerst wordt ontdaan van scherpe objecten, de locatie wordt verplaatst, extra ehbo-ers aanwezig zijn of afspraken over de volgorde van fietsen of wandelen bij iedereen duidelijk zijn. Indien er geen afdoende beheersmaatregelen genomen kunnen worden, dient de conclusie te zijn er iets geheel anders georganiseerd moet worden.

Lees zorgvuldig de instructie bij het RIE formulier op https://www.humanitaskinderkamp.nl/rie
Neem bij vragen contract op met jouw coördinator of projectcoördinator.

 • Bekijk de presentatie over risico inventarisatie hier
 • Bekijk ook de trainingsvideo 2020 over risico inventarisatie hier

Een RIE gaat over:

 • de aard van de activiteit.
 • wijze van vervoer naar die activiteit.
 • ga je naar een volgende activiteit dan beschrijf je weer eerst de activiteit en dan de wijze van vervoer.

Voor het gemak hebben we een aantal gecombineerde activiteiten in een RIE keuze gestopt. b.v. eten bereiden (stokbrood) en kampvuur. We maken niet 1 grote verzamelrie!

De regel is dat bij alle activiteiten een RIE-formulier moet worden ingevuld. In de praktijk ligt dit genuanceerder. Hieronder kun je een overzicht downloaden waarin activiteiten staan gegroepeerd waar wel of geen RIE voor moet worden ingevuld. Echter onthou: bij twijfel vul je altijd een RIE in!

Voor alle risico’s moet je Acties invullen in de uitwerking van het programma (en uitvoeren voorafgaande de start van de activiteit). We kunnen niet van alle risico’s de acties voorspellen. Dit zul jij zelf moeten doen!Wel hebben we van de meest voorkomende risico’s de gangbare beheersmaatregelen verzameld. Bepaal zelf of je nog meer maatregelen moet treffen om de activiteit veilig (genoeg) te kunnen uitvoeren.

 • Download hier het voorstel overzicht RIE-plichtige activiteiten (.pdf)
 • Download hier het beknopt overzicht beheersmaatregelen bij veel voorkomende risico’s (.pdf)

+Hoe weet ik welke materialen er zijn?

Stel via jouw coördinator de vraag aan de technische Dienst of kookstaf over welk materiaal er is en wat je denkt nodig te hebben. Na goedkeuring zal de technische dienst of de kookstaf de aanschaf doen.

Lees ook de vraag: Mag ik zomaar iets aanschaffen voor kamp?

+Mag ik zomaar iets aanschaffen voor kamp?

Nee dat mag niet. We hebben een beperkt budget voor het kamp en elke cent moet goed besteed worden. De penningmeester bewaakt het budget en de uitgaven.
Elk jaar wordt binnen de werkgroep van Kinderkamp Zeeland met de penningmeester afgesproken wat het bedrag is dat elk team mag besteden aan activiteiten. De afspraak is dat elke uitgave eerst door de coördinator van het team én de penningmeester wordt goedgekeurd voordat de aanschaf plaats vindt. De aanschaf gebeurt in principe door de technische dienst of kookstaf na aanmelding in de applicatie voor de (spel)materialen en eten voor een activiteit. Check vooraf de aanschaf bij jouw coördinator of je hiervoor toestemming hebt! Jouw coördinator kan ook zien of iets al aanwezig is en zoekt contact met de penningmeester. Voor uitzonderlijke uitgaven wordt de werkgroep geraadpleegd.

Lees ook de vraag: Hoe weet ik welke materialen er zijn?

Vrijwilligerszaken

+Is er een functieprofiel van een kampbegeleider?

Ja, er is een functieprofiel opgesteld waarin staat wat er van een kampbegeleider verwacht wordt.

Je kunt het functieprofiel hier downloaden.

+Ik ben nieuw bij het kinderkamp. Wat komt er op mij af voordat het kamp is?

Fijn dat je wilt inzetten om kinderen die het zo hard nodig hebben een geweldige vakantieweek te bieden. Je hebt een gesprek gehad een coördinator die je ook heeft gevraagd om je aan te melden.

We zetten het volgende in werking en rekenen daarbij op jouw actieve medewerking:

 • Vul het aanmeldformulier in bij de vraag Ik wil mij aanmelden als vrijwilliger
 • Bij Dienst Justis start de projectcoördinator de aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Lees de vraag Hoe werkt het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)?
 • De projectcoördinator registreert je in HRS (Humanitas Registratie Systeem). Bewaar de ontvangen login en wachtwoord van HRS goed!
 • Volg bij de Humanitas Academie de e-learnings genoemd bij de vraag Welke e-learnings moet ik volgen?
 • Overleg na ontvangst van de papieren VOG bij de projectcoördinator. Volg de uploadinstructie bij de vraag: Ik heb een papieren verklaring omtrent gedrag (VOG) ontvangen. Wat moet ik nu doen?
 • Elk jaar is er in het voorjaar een verplicht trainingsweekend. Lees ook de vraag Wat is het doel van het trainingsweekend en is het verplicht?
 • Je moet een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen. Deze krijg je van de projectcoördinator. Je kunt de overeenkomst hier inzien. Lees ook de vraag Waarom moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen?
 • Je moet de toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens ondertekenen. Hiermee geef je aan welke gegevens door Humanitas geregistreerd mogen worden. Deze krijg je van de projectcoördinator. Je kunt de toestemmingsverklaring hier inzien. Lees ook de vraag Hoe moet ik de toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens invullen?
 • Je moet de gedragscode vrijwilligers die met minderjarigen werken ondertekenen. Deze krijg je van de projectcoördinator. Je kunt de gedragscode hier inzien. Lees ook de vraag Moet ik elk jaar al die papieren invullen?
 • Na het trainingsweekend zul je voorafgaande kamp met jouw team nog drie of vier keer afspreken om het activiteitenprogramma te bedenken. De kookstaf bedenkt het menu en alles wat qua voeding besteld moet worden. De technische dienst maakt de bijzondere versieringen van de subkampen en kijkt welke (technische) materialen ingekocht/verzameld moeten worden.

+Ik wil mij aanmelden als vrijwilliger

Leuk dat je je wilt aanmelden als vrijwilliger.
Ga je voor het eerst mee?
Lees dan eerst de vraag Ik ben nieuw bij het kinderkamp wat komt er op mij af voordat het kamp is?
Ga je langer mee: meld je dan aan via: https://www.humanitaskinderkamp.nl/leiding
+Hoe werkt het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)?

De projectcoördinator van de kindervakantieweek dient namens Humanitas bij Dienst Justis een aanvraag in voor een screening van een vrijwilliger. Deze aanvraag is gratis voor de Humanitas en de vrijwilliger. Afhankelijk van de functie/rol van de vrijwilliger is het screeningsprofiel uitgebreider. Na het verzenden van het verzoek van Humanitas aan Dienst Justis, ontvangt de vrijwilliger van Dienst Justis op het opgegeven e-mailadres een link met het verzoek om de aanvraag te controleren, eventueel gegevens aan te vullen en af te ronden.
Humanitas heeft geen inzage in de gegevensuitwisseling tussen Dienst Justis en de vrijwilliger.
Na een aantal weken ontvangt de vrijwilliger bericht van Dienst Justis. Dit is de verklaring omtrent gedrag op papier of een brief waarin staat dat de VOG niet afgegeven kan worden.
Overleg de VOG aan de projectcoördinator of meldt dat je geen VOG kunt krijgen. Zonder VOG kun je helaas niet mee op kamp.

De volgende algemene screeningsprofielen worden voor een vrijwilliger aangevraagd:
Elke vrijwilliger:

 • 84 Belast zijn met de zorg voor een minderjarige
 • 12 Met gevoelige/vertrouwelijke informatie omgaan
 • 21 Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan

Vrijwilligers met een rijbewijs B, BE, C, CE of een vaarbewijs:

 • 63 (Rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd

(sub-)coördinatoren:

 • 71 Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie (of een deel daarvan) aansturen

Penningmeester, projectcoördinator:

 • 22 Budgetbevoegdheid hebben

Webmaster, websitedesigner, projectcoördinator, coördinator inschrijvingen:

 • 11 Bevoegdheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen

Download voor meer informatie over de screeningsprofielen de toelichting.

+Kost een verklaring omtrent gedrag (VOG) mij geld?

Nee, de Vereniging Humanitas is een erkend goed doel en voldoet aan de criteria voor vrijwilligersorganisaties die de overheid stelt om gratis een verklaring omtrent gedrag voor haar vrijwilligers aan te vragen te krijgen.
+Ik heb een papieren verklaring omtrent gedrag (VOG) ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Jouw papieren VOG moet je overleggen aan de projectcoördinator zodat die kan vaststellen dat er voldaan wordt aan de eis dat een vrijwilliger over een actuele VOG beschikt. Dit wordt ook geregistreerd in HRS. Overleggen kan voorafgegaan worden door het uploaden van een duidelijke, rechte foto van de voorzijde van de VOG via https://www.humanitaskinderkamp.nl/vog

We vragen je om dit papieren document goed te bewaren bij jouw andere belangrijke documenten voor het geval je door de Vereniging Humanitas of het bevoegd gezag (b.v. politie) opnieuw gevraagd wordt de VOG te overleggen.

+Waarom moet ik elk jaar een verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen?

Het is belangrijk dat kinderen en begeleiders hun vakantieweek in een veilige en vertrouwde omgeving vieren. Organisaties zoals kinderdagverblijven hebben een volcontinue screening van medewerkers door Dienst Justis. Dit gebeurt niet voor de kindervakantieweken van Humanitas, maar een jaarlijkse screening komt het hier het dichtstbij in de buurt.
+Hoe zit het met mijn persoonsgegevens bij Humanitas?

Hoe er wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens en het recht op verzet kun je lezen in de privacyverklaring van Humanitas en de aanvullende privacyverklaring van het Kinderkamp Zeeland. Daarnaast heb je, als het goed is, een toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens ondertekend. Je kunt de toestemmingsverklaring hier inzien. Lees voor meer informatie ook de vraag Hoe moet ik de toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens invullen?
+Hoe moet ik de toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens invullen?

Van de projectcoördinator krijg je, namens de Vereniging Humanitas, een toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens overhandigd met het verzoek deze te ondertekenen.

 • Bij A. (contactgegevens) vul je jouw contactgegevens in.
 • Bij B. (bijzondere persoonsgegevens) kun je twee vakjes aankruisen. Op het aanmeldformulier heb je al (bijzondere) persoonsgegevens doorgegeven zoals dieet en allergieën. We gebruiken deze gegevens enkel tijdens de kampweek om jouw welzijn te kunnen borgen en vernietigen ze daarna. Vink daarom bij B het vakje Gegevens over gezondheid aan. Laat het vakje Bijzondere persoonsgegevens worden niet gebruikt leeg. (We kunnen zonder deze gegevens niet meer instaan voor jouw welzijn tijdens kamp).
 • Bij C. (andere voor het uitvoeren van de activiteit noodzakelijke persoonsgegevens) vink je het vakje zie intakeformulier of vermeld ze hieronder aan.
 • Vul de datum van ondertekening in achter d.d.
 • Vul jouw volledig naam in.
 • Zet jouw handtekening.

+Waarom moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen?

De Vereniging Humanitas vindt vrijwilligers en deelnemers heel belangrijk. Het is belangrijk om met elkaar duidelijk af te spreken zijn wat de basisverwachtingen, rechten en plichten zijn. Zo kunnen we elkaar aanspreken als dat nodig is en is helder waar je terecht kunt als er een geschil is. Je krijgt de overeenkomst van de projectcoördinator en kunt hem hier inzien.
+Moet ik elk jaar al die papieren invullen?

Nee, dat hoeft niet.

 • Elk jaar dienen we, bij Dienst Justis, het verzoek in voor een verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Je ondertekent 1 keer de vrijwilligersovereenkomst en de toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens.
 • Elk derde jaar na 2018 teken je de gedragscode werken met minderjarigen. Dat wil zeggen bij aanvang als vrijwilliger en vervolgens sowieso in het jaar 2021, 2024, 2027, 2030, enz.

Lees voor meer informatie de vragen Hoe werkt het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG)? en Waarom moet ik een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen? en Hoe moet ik de toestemmingsverklaring gebruik persoonsgegevens invullen? en Wat staat er in de gedragscode vrijwilligers die met minderjarigen werken?

+Welke e-learnings moet ik volgen?

Voor jouw eerste kamp, moet je minimaal de volgende e-learnings hebben gevolgd:

Gebruik dezelfde inloggegevens en wachtwoord van HRS (hiervan heb je een e-mail ontvangen).

Ben je een (week)coördinator dan volg je ook nog de e-learning:

+Wat is mijn login voor HRS en de academie van Humanitas?

Meestal is jouw login de samenvoeging van jouw voornaam en achternaam gescheiden door een verbindingsstreepje. b.v. joe-anonymous of mary-in-het-veld

+Wat is het doel van het trainingsweekend en is het verplicht?

Ja, het trainingsweekend is jaarlijks en verplicht voor alle vrijwilligers van het Kinderkamp Zeeland. Het trainingsweekend draait altijd om Vertrouwen, Veiligheid en Verbinding maken. Hierbij komen het doel en het pedagogisch plan regelmatig aan bod.

We vinden het belangrijk dat alle vrijwilligers elkaar goed leren kennen, zodat tijdens de kampweek maximaal gebruik kan worden gemaakt van eenieders kwaliteiten en voorkomen kan worden dat er onnodige spanningen zijn. Er zijn praktische oefeningen die je zelfstandig of met jouw beoogde team uitvoert. Zo leer je hoe je een goed activiteitenprogramma opstelt; omgaan met kinderen met een licht verstandelijke beperking (mogelijkheden); feedback geven en ontvangen; de kamp- en gedragsregels en andere zaken die nodig zijn voor een geslaagde vakantieweek.

Tijdens het trainingsweekend wordt met alle vrijwilligers het kampthema van het kampjaar bedacht.

Tevens wordt bekeken of de samenstelling van de teams goed is. Zo kan het voorkomen dat je alsnog vindt dat het team waarin je zit of Kinderkamp zelf niet helemaal bij past. Als het mogelijk is, word je in een ander team geplaatst. In een enkel geval nemen we afscheid van elkaar. Dit zegt niets over jou als persoon of de andere vrijwilligers. We kijken enkel of de samenstelling van het team zodanig divers en optimaal is dat het team als een echte eenheid kan werken en iedereen zich maximaal kan inzetten om voor de kinderen de meest geweldige week van het jaar te organiseren.

Lees ook de vragen Wat is het doel van de Kinderkamp Zeeland? en Is er een pedagogisch plan van de kindervakantieweken

+Hoe kan ik een uitgave declareren?

Nadat je toestemming hebt van jouw coördinator kun je een uitgave indienen bij de penningmeester. Let op: de penningmeester is de enige die beslist of een declaratie daadwerkelijk wordt gehonoreerd. Je moet daarnaast sowieso een bonnetje ter verantwoording kunnen overleggen.
+Hoe vraag ik sociaal/bijzonder verlof aanvragen bij mijn werkgever?

Niet elke werkgever heeft een cao of arbeidsvoorwaardenpakket waarin staat dat er sociaal of bijzonder verlof kan worden gegeven aan een medewerker die vrije tijd investeert in een maatschappelijk doel. Controleer zelf in jouw cao of arbeidsvoorwaardenpakket of jouw werkgever dit aanbiedt. Humanitas heeft de status ANBI (algemeen nut beogende instelling) van de belastingdienst en veel werkgevers erkennen dat het Kinderkamp Zeeland voldoet aan de criteria voor sociaal/bijzonder verlof.

Jouw projectcoördinator mag namens de afdeling Zeeland een brief opstellen voor jouw werkgever waarin verklaart wordt dat jij een vrijwilliger bent van het Kinderkamp Zeeland. Vul hiervoor het aanvraagformulier brief sociaal verlof in en je ontvangt de brief zo spoedig mogelijk per e-mail.

Werken vanuit gedeelde normen en waarden

+Wat is het doel van de Kinderkamp Zeeland?

De vakantieweken worden georganiseerd vanuit de gedachte dat een jaarlijkse vakantie helaas niet voor alle kinderen vanzelfsprekend is. Het doel is om kinderen die nooit op vakantie gaan, een onbezorgde vakantieweek te bieden waarin zij samen met andere kinderen zorgeloos volop kunnen genieten. De vakantieweken worden begeleid door geschoolde enthousiaste vrijwilligers.

Bij Kinderkamp Zeeland vertalen wij bovenstaande naar het volgende doel:
Elk kind ervaart de kampweek als een geweldige vakantieweek!

Er staat elk kind en niet alle kinderen, omdat geen kind hetzelfde is en er aandacht moet zijn voor de specifieke behoeften van elk kind. Lees ook de vraag Voor welke kinderen wordt de kindervakantieweek georganiseerd?

+Voor welke kinderen wordt de kindervakantieweek georganiseerd?

Als we communiceren over kamp, dan hebben we het vooral over ons doel en kinderen/jongeren tussen de 7 en 16 jaar en woonachtig in Zeeland, die ‘nooit’ op vakantie kunnen vanwege uiteenlopende redenen een fantastische kampweek te bezorgen.

Voor jullie informatie dit kunnen zijn:

 • Kinderen uit gezinnen die onvoldoende (financiële) mogelijkheden hebben om met het gezin op vakantie te gaan.
 • Kinderen uit gezinnen waar één van de familieleden ziek is.
 • Kinderen met een psychosociale problematiek die moeilijk of niet mee kunnen met het gewone aanbod van vakanties.
 • Alleenstaande minderjarige vluchtelingen.
 • Kinderen uit gezinsvervangend tehuizen, pleegzorg en/of pleeggezin.
 • Kinderen met een lichte psychische en/of lichamelijke beperking.

Hou er rekening mee dat de kampweek een vakantie is! Er wordt gelet op het welzijn van kinderen, maar de kampweek is expliciet geen zorgvakantie of opvoedkamp! Het allerbelangrijkste is dat kinderen zonder vooroordeel worden benaderd. Dit is noodzakelijk om de gemoedelijke vakantiesfeer te creëren.

+Wat zijn de richtlijnen voor deelname aan een vakantieweek voor kinderen?

Onderstaande zijn richtlijnen voor het bepalen of een kind mee kan op kamp. Sommige kinderen zullen extra aandacht nodig hebben van de kampleiding. Of zij mee kunnen is afhankelijk van de samenstelling van de groep kinderen en de ervaring en capaciteiten van de begeleiders. Het is uiteindelijk aan de projectcoördinator in samenspraak met de werkgroep om op basis van zijn/haar kennis en ervaring een risico inschatting te maken en te bepalen of een kind mee kan. Centraal is daarbij de vraag: “Hoeveel begeleiding heeft dit kind nodig en kunnen wij die als weekteam op dit kamp bieden?”

Belangrijkste eisen waaraan een kind moet voldoen voor deelname:

 • Kinderen moeten in een groep kunnen functioneren
 • Kinderen moeten aan activiteiten deel kunnen nemen
 • Kinderen moeten leiding kunnen accepteren
 • Kinderen moeten een week van huis kunnen zijn
 • Kinderen moeten zelfredzaam zijn ten aanzien van eten/kleden/wassen etc.

Problemen waardoor een kind (mogelijk) niet mee kan:

 • Kinderen/jongeren met ernstige stoornissen
 • Kinderen/jongeren met verslavingsproblematiek
 • Reële kans op ‘ontvoering ’ bij conflicten tussen (gescheiden) ouders me betrekking tot voogdijtoewijzing / omgangsregeling
 • Kinderen met lichamelijke / medische problemen die niet hanteerbaar zijn voor niet medisch geschoolde leiding

+Wat is de historie en de 4 kernwaarden van Humanitas?

Al meer dan zeventig jaar staan de vrijwilligers van Humanitas klaar voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om op humanistische basis hulp te bieden. Sindsdien hebben we ons steeds weer aangepast aan de tijd. De visie van de Kindervakantieweken komt voort uit de Humanitas waarden: Gelijkwaardigheid, Verantwoordelijkheid, Zelfbeschikking en Vraaggerichtheid.
+Is er een pedagogisch plan van de kindervakantieweken?

Ja, voor alle kindervakantiewerken van Humanitas is er een pedagogisch plan. In het pedagogisch plan staan onder andere de volgende pedagogische doelen:

 • Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid;
 • Het bevorderen van persoonlijke competenties van kinderen;
 • Het bevorderen van sociale competenties van kinderen;
 • Socialisatie door overdracht van normen en waarden.

Lees het hier volledige pedagogische plan.

+Wat staat er in de gedragscode vrijwilligers die met minderjarigen werken?

De gedragscode bevat 17 gedragsregels en is gebaseerd op de rechten van het kind, het Wetboek van Strafrecht, tuchtrecht, model gedragscode, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de waarden van de Vereniging Humanitas.

De gedragscode begint met:
Daar waar de term jongeren wordt gehanteerd bedoelen wij alle minderjarigen van 0 – 18 jaar.

 1. Humanitas zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de jongere zich veilig en gerespecteerd voelt. Jongeren worden bij Humanitas gelijkwaardig en met respect behandeld. Discriminatie, intimidatie, pesten, roddelen en schelden worden niet getolereerd.
 2. Vrijwilligers geven jongeren de ruimte om zich te ontwikkelen, zij luisteren naar de jongeren en reiken desgewenst ideeën aan. Vrijwilligers leggen zoveel mogelijk de nadruk op de competenties van de jongeren. Complimenten geven is belangrijk.

Lees de volledige gedragscode hier.

+Wat staat er in de gedragscode voorkomen en bestrijden ongewenst gedrag?

De Vereniging Humanitas acht het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag zoals agressie, seksuele intimidatie, discriminatie (waaronder racisme) en fraude van groot belang.

Door middel van deze gedragscode wenst Humanitas daaraan vorm en inhoud te geven. Het gaat daarbij, naast het voorkomen en bestrijden van agressie, seksuele intimidatie, racisme, discriminatie en fraude, tevens om het bespreekbaar maken van deze zaken.

Je kunt de gedragscode hier inzien.

Bekijk ook de trainingsvideo 2020 over afstand en nabijheid hier

Lees ook de vraag Afstand en nabijheid: wat is dat?

+Afstand en nabijheid: wat is dat?

Een vrijwilliger is tijdens een kindervakantieweek geen professionele hulpverlener, maar er is wel degelijk sprake van een kwetsbare groep kinderen die gepast benaderd moeten worden.

Enerzijds wil je naast jouw medemens staan. Je begrijpt de ander, je kan inleven in de ander en je bent betrokken op de ander. Anderzijds is het belangrijk om de juiste afstand te houden. Doe je dat niet dan overschrijd je een grens. In ieder geval de grens van jouw medemens en eigenlijk ook jouw eigen grens.

Lees meer over afstand en nabijheid en wat de verschillende aspecten zijn in dit artikel opgesteld door desteven.nl.

Bekijk ook de trainingsvideo 2020 over afstand en nabijheid hier

Lees ook de vraag Mag ik buitenom kamp met een kind afspreken?

+Mag ik buitenom kamp met een kind afspreken?

We spreken van gepaste afstand en nabijheid tussen begeleider en deelnemer. Dit houdt ook in dat we het onverstandig vinden om buiten kamp met een deelnemer af te spreken, chatten of bellen. Is er toch een reden om buitenom kamp contact te hebben met een deelnemer, maak dit dan kenbaar bij jouw projectcoördinator.

Lees ook de vraag Afstand en nabijheid: wat is dat?

+Wat mag ik van het Kinderkamp Zeeland delen op social media?

In principe mag je zelf helemaal niets delen op social media. Dat betekent geen teksten, foto’s of filmpjes. Er is 1 persoon aangesteld die namens het Kinderkamp Zeeland items op social media deelt. Dit heeft alles te maken met de privacy van de kinderen, maar ook van de andere vrijwilligers. Hou er rekening mee dat dit verbod ook geldt voor alle vormen van social media en ook voor alles wat gerelateerd is aan het Kinderkamp Zeeland. Denk aan trainingsweekend, voorbereidingsmomenten, de vakantieweek, de reünie, maar ook andere momenten waarin je namens het kinderkamp iets doet.
+Wat is het keurmerk KinderVakanties?

Elk jaar beoordelen keurmeesters van het CIIO namens het Steunpunt Kindervakanties of de Kindervakantieweken van Humanitas voldoen aan de eisen van het Keurmerk KinderVakanties. Het Steunpunt Kindervakanties is een onafhankelijke organisatie waarbij de meeste organisaties die kindervakanties in Nederland organiseren zijn aangesloten. Jaarlijks genieten duizenden kinderen en jongeren van een vakantie bij deze organisaties. Het steunpunt bewaakt de normen als het gaat over veiligheid, hygiëne en kwaliteit van de vakanties. Eens in de paar jaar wordt het Kinderkamp Zeeland bezocht door een keurmeester voor een inspectie op locatie. Er wordt o.a. getoetst op:

 • Kwaliteit en continuïteit van de organisatie;
 • Omgang met privacy van en informatie verstrekking aan deelnemers;
 • Opleiding, selectie en kwaliteit van de begeleiding;
 • Kwaliteit van de locatie en de hygiëne;
 • Veiligheid van activiteiten, vervoer en de vakantie in het algemeen.

Het Kinderkamp Zeeland heeft een checklist met de eisen vanuit keurmerk en de Vereniging om te borgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Tot nu toe is het Kinderkamp Zeeland elk jaar gecertificeerd.

 • Download hier een voorbeeld van de checklist.
 • Download hier een leeg bestand van de checklist om te vullen.

+Wat is de geschiedenis van het Kinderkamp Zeeland?

Kinderkamp Zeeland bestaat sinds 1981 en is een van de oudste kindervakantieweken van Humanitas. Het kamp is gestart door een aantal Zeeuwse scouts die een zeilkamp wilde organiseren voor in Zeeland woonachtige jongeren (van 16 jaar) die eigenlijk geen geld hadden voor de contributie van een scoutinggroep, maar wel een vakantie verdiende. Na een aantal jaar is het kamp ondergebracht bij Humanitas en uitgegroeid tot wat het nu is. Kindervakantieweken vallen bij Humanitas binnen het thema Opgroeien. Het kamp wordt organiseert op een apart scoutingterrein nabij het Veerse Meer. De maximaal 80 kinderen slapen in grote legertenten en zijn gedurende de week bezig met breed uiteenlopende sociale activiteiten waaronder sport, spel, expressie, samen ontdekken.
+Waar staat het Kinderkamp Zeeland organisatorisch binnen Humanitas?

Kinderkamp Zeeland valt als activiteit onder het afdelingsbestuur van de afdeling Zeeland. Deze afdeling omvat de gehele provincie Zeeland en behoort samen met 11 afdelingen uit Zuid-Holland tot het district Zuidwest.

Het kinderkamp bestaat uit ongeveer 35 vrijwilligers verdeeld over 5 teams en een algemene staf. (Niet alle vrijwilligers gaan mee op kamp, maar helpen wel in de voorbereiding en met kadertaken).

De algemene staf bestaat uit de penningmeester, coördinator inschrijvingen, webmaster humanitaskinderkamp.nl en webdesigner humanitaskinderkamp.nl. De teams Kookstaf en Technische Dienst ondersteunen de teams Jongste Kamp (7- ,8-, 9-jarigen), Middelste Kamp (10-,11- ,12-jarigen), Oudste Kamp (13-, 14-, 15-jarigen).

Het Jongste Kamp (maximaal 25 kinderen), Middelste Kamp (maximaal 30 kinderen) en Oudste Kamp (maximaal 25 kinderen) organiseren hun eigen subkamp met eigen draaiboek, maar wel passend binnen hetzelfde thema en op dezelfde kamplocatie.

Gedurende de kampweek is er een weekcoördinator (weekco) die de vijf teamcoördinatoren aanstuurt en verantwoording aflegt aan de projectcoördinator.

De projectcoördinator heeft zitting in de Landelijke werkgroep Kindervakantieweken, waarin ook de kindervakantieweken uit de andere districten vertegenwoordigd zijn. De projectleider Opvoeden en Opgroeien is voorzitter van deze landelijke werkgroep.

+Is er een folder van het Kinderkamp Zeeland?

Ja, een mooie gedrukte versie kun je opvragen bij de projectcoördinator.

Een digitale versie om bijvoorbeeld te versturen via e-mail kun je hier downloaden.