Incidenten- & (bijna-)ongevallen formulier Kindervakantieweken
Geef aan waar/door wie de vakantieweek of vakantieweekend georganiseerd wordt.
Kampweek (dd-mm-jjjj t/m dd-mm-jjjj)
Voornaam en achternaam
Vul het e-mailadres in van degene die het formulier heeft ingevuld.
Functie van de invuller bij de Kindervakantieweek
Vul de datum van het incident of (bijna-)ongeval in (dd-mm-jjjj)
Wat is de volledige beschrijving van de locatie waar het incident plaatsvond? (bv. Scoutcentrum Zeeland, kampterrein 't Poldertje, verzamelveld JK)
Omschrijving van het incident of (bijna-)ongeval inclusief oorzaak. Geef een beknopte, maar volledige beschrijving. De opvolging mag later in het formulier worden ingevuld.
Maak/upload een (of meerdere) foto's die een goede weergave geeft van de situatie/incident/(bijna-)ongeval. Let op: te veel of te grote foto's kunnen er toe leiden dat het formulier niet geaccepteerd wordt. Toegestane bestandsformaten: JPG, JPEG, PNG, PDF. Toegestane bestandsgrootte: 10MB.
Waren er deelnemer(s) betrokken?
Waren er vrijwilliger(s) betrokken?
Waren er derden betrokken?
Geef aan welke rollen nog meer betrokken waren. bv buren, andere verkeersdeelnemers, bezoekers vakantieweek, etc.
Naam, rol, contactgegevens (rol is bijvoorbeeld: slachtoffer, partner, weekcoördinator, getuige, kind, leider)
Naam, rol, contactgegevens (rol is bijvoorbeeld: slachtoffer, partner, weekcoördinator, getuige, kind, leider)
Naam, rol, contactgegevens (rol is bijvoorbeeld: slachtoffer, partner, weekcoördinator, getuige, kind, leider)
Naam, rol, contactgegevens (rol is bijvoorbeeld: slachtoffer, partner, weekcoördinator, getuige, kind, leider)
Naam, rol, contactgegevens (rol is bijvoorbeeld: slachtoffer, partner, weekcoördinator, getuige, kind, leider)
In welk teams zitten deelnemers/vrijwilligers?
In welk ander team zitten deelnemers/vrijwilligers?
Welke instanties/personen zijn geïnformeerd/ingeschakeld?
Welke andere instanties/personen zijn ingeschakeld?
Was er letsel of schade?
Geef aan welk letsel de deelnemer(s) heeft/hebben.
Welk ander letsel/schade hebben deelnemer(s)?
Is de hoogte van de materiële schade aan eigendom deelnemer(s) in euro's bekend?
Wat is het geschatte bedrag aan schade?
Was er letsel of schade?
Geef aan welk letsel de vrijwilliger(s) heeft/hebben
Welk ander letsel/schade hebben vrijwilliger(s)?
Is de hoogte van de materiële schade aan eigendom vrijwilliger(s) in euro's bekend?
Wat is het geschatte bedrag aan schade?
Was er letsel of schade?
Geef aan welk letsel de vrijwilliger(s) heeft/hebben
Welk ander letsel/schade hebben derden?
Is de hoogte van de materiële schade aan eigendom derden in euro's bekend?
Wat is het geschatte bedrag aan schade?
Wat is de verdere opvolging geweest?
Wat zijn de leer- & verbeterpunten? Hoe kunnen we zo'n incident voorkomen? En wat heeft de vrijwilliger of beroepskracht nodig om het werk goed te kunnen doen?